Obchodní podmínky

1) Všeobecné podmínky

Kupující učiněním závazné objednávky potvrzuje, že souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodávky zboží stanovené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2) Objednávka – potvrzení objednávky

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je rovněž návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká závazným potvrzením objednávky. Za závazné se považuje zaslání potvrzovacího emailu, které je realizováno ze strany prodávajícího po předchozím odeslání elektronické objednávky. Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží.

3) Cena zboží

Cena zboží se stanovena prodávajícím a je uvedena v prodejní nabídce výrobků.
Cena zboží je uvedena včetně 21% DPH.

4) Platební podmínky

Platba je možná dvěma způsoby:

  • převodem
  • hotově na pobočce

K potvrzení objednávky se Vám následně vystavíme zálohovou fakturu ve výši 50% z ceny objednávky. Ihned po jejím uhrazení zadáváme Vaši objednávku do výroby. Ode dne připsání Vaší platby na náš účet se následně počítá doba výroby, která je maximálně 6 týdnů.

Zbylou část (ve výši 50%) z ceny objednávky můžete opět uhradit dvěma způsoby:

  • převodem
  • hotově na pobočce

5) Vlastnické právo na zboží

Kupující se stává vlastníkem zboží po prokázání úplného zaplacení kupní ceny, do té doby je vlastníkem prodávající. V případě neprokázání platby má prodávající nárok žádat vrácení nepoškozeného zboží včetně obalů do 4 týdnů.

6) Termín dodání

Do 6 týdnů po potvrzení objednávky a připsání zálohy na náš účet.

7) Přepravní podmínky

Pokud si kupující nevyzvedne zboží sám ve skladu, je prodávající schopen zajistit expedici prostřednictví sběrné přepravní služby v cenách a dalších podmínkách použité přepravní služby. Cena dopravného bude součástí zálohové faktury za zboží.

8) Záruka

Záruka na zboží je 36 měsíců od data vystavení faktury.
Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobku nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k užití, mechanickým poškozením, opotřebením nebo živelnými pohromami (oheň,voda apod.).

9) Reklamace

Reklamaci lze uplatňovat písemně,prostřednictvím emailu nebo osobně v sídle naší frmy :
FMP lignum, výrobní družstvo, Na Závodí 447, 39601 Humpolec
Tel./Fax : +420 565 532313, email : info@fmplignum.cz
Případnou osobní návštěvu dohodnout předem.

K reklamačnímu řízení je třeba vždy doložit doklad o nabytí zboží (faktura) a popis závady.
Prodávající se zavazuje odstranit závadu na zboží, které je předmětem oprávněné reklamace, případně jeho výměnou nebo přiměřenou slevou z kupní ceny resp. vrácení kupní ceny za vrácené zboží.